Covid 19: aktualne informacije i napomene o putovanjima naći ćete ovdje ovdje.

Odmor u Hrvatskoj s Adrialinom

Opći uvjeti poslovanja

OUP za rezervacije s plaćanjem punog iznosa na licu mjestaDownload PDF-verzije

stanje: 30.05.2016

Idući uvjeti reguliraju pravni odnos između Vas kao kupca i tvrtke Adrialin GmbH (u nastavku kratko ADRIALIN) i sastavni su dio Ugovora o posredovanju. Tekst ugovora ne pohranjuje se pri bukiranju. Opće uvjete poslovanja, koji Vam stoje na raspolaganju u PDF-formatu možete samostalno pohraniti.

1. Položaj Adrialina i pravni odnos

1.1. Ako rezervirate smještaj s plaćanjem punog iznosa na licu mjesta, onda ADRIALIN ova putovanja ne organizira na vlastitu odgovornost u smislu odredbi prema pravu putovanja i stupa u položaj posrednika putovanja između Vas i pružatelja usluge. Kao takvi jamčimo za propisno posredovanje putovanja koja se nude na ovom portalu u skladu sa zakonskim propisima i postojećim uvjetima posredovanja. Iz istih proizlaze međusobna prave i obveze između ADRIALINA i Vas.

1.2. Rezervacijom nudite odgovarajućem pružatelju usluga obvezujuće zaključenje ugovora o smještaju. Međusobna prava i obveze između Vas i pružatelja usluga proizlaze iz zakonskih odredbi i njegovih Općih uvjeta poslovanja koji Vam se prikazuju tijekom postupka rezervacije i koje prihvaćate. U istima ćete, između ostalog, naći i najvažnija pravila o plaćanju putovanja i o storniranju.

2. Nalog za posredovanje

2.1. Rezervaciju mogu izvršiti punoljetne osobe, pismeno, usmeno, telefonski ili online. Svojom rezervacijom dajete nalog tvrtki ADRIALIN da kod odgovarajućeg pružatelja usluga pronađe smještaj. Pri tome odgovarajućem pružatelju usluga nudite obvezujuće zaključenje ugovora.

2.2. Tvrtka ADRIALIN jamči samo za propisno posredovanje rezervirane usluge, međutim ne i za njeno izvršenje. To je sastavni dio ugovora između Vas i dotičnog pružatelja usluga.

2.3. Želje kupaca rado prihvaćamo tijekom postupka rezerviranja i proslijeđujemo ih pružatelju usluga. Molimo Vas da vodite računa o tome da niti ADRIALIN, a niti pružatelj usluge ne može preuzeti garanciju za njeno izvršenje.

2.4. Radi izvršenja Ugovora o posredovanju ovlašćujete nas da u Vaše ime dotičnom pružatelju usluge damo mjerodavne izjave. To napose vrijedi za promjene rezervacije ili storniranja nakon što ste nam već dali nalog.

3. Provjera i ispravak podataka o rezervaciji

3.1. Kao putnik obvezatni ste, prije nego što kliknete na „rezervacija s obvezom plaćanja“, provjeriti, jesu li podaci o putovanju kao i Vaši osobni podaci točni i ispravni.

3.2. Nakon Vaše rezervacije dobit ćete potvrdu rezervacije sa sažetkom Vaše rezervacije i Vaših podataka. Vi se ovdje još jedom obvezujete da ćete nakon primitka potvrde o primitku provjeriti podatke i da ćete nas u slučaju nepodudarnosti odmah kontaktirati, kako bismo odmah mogli izvršti ispravak.

3.3. U slučaju naknadne izmjene operateri mogu naplatiti naknade za koje će Vam izdati račun.

4. Izvršenje plaćanja

4.1. Pružatelj usluge će na licu mjesta izdati račun za rezervirane usluge.

4.2. Plaćanje putovanja vrši se na licu mjesta u nacionalnoj valuti - u kunama - prema važećem tečaju na taj dan.

5. Izmjene postojećih rezervacija

5.1. Općim uvjetima poslovanja pružatelja usluge regulirano je jesu li i pod kojim uvjetima moguće izmjene postojeće rezervacije.

5.2. Dospjele naknade za promjenu rezervacije ili za odustajanje od putovanja ravnaju se prema Općim uvjetima poslovanja pružatelja usluga.

5.3. Vaše želje za promjenom rezervacije rado ćemo proslijediti pružatelju usluga. Iz razloga dokazivosti za obje strane preporučamo Vam da nam želju za promjenom dostavite u pismenom obliku.

6. Odustajanje od putovanja i prijevremeni prekid putovanja

6.1. Vi kao putnik možete u svakom trenutku odustati od rezervacije prije početka putovanja. Pružatelji usluga u tom slučaju u pravilu naplaćuju naknadu za storno. Iznose dospjelih naknada za storno možete naći u Općim uvjetima poslovanja dotičnog pružatelja usluge.

6.2. Storno možete izvršiti preko nas. Odustajanje od putovanja, doduše, nije vezano za neki određeni oblik, međutim, preporučamo Vam da nam iz razloga dokazivosti za obje strane odustajanje od putovanja dostavite u tekstualnom obliku. Za odustajanje od putovanja mjerodavna je dostava Izjave o odustajanju od putovanja.

6.3. Preporučamo Vam zaključenje osiguranje troškova za slučaj odustajanja od putovanja koje će u slučaju storna za Vas preuzeti naknade koje se moraju platiti u skladu sa svojim odredbama.

6.4. U slučaju prijevremenog prekida putovanja pružatelj usluga u pravilu ne nadoknađuje usluge koje nisu iskorištene. U tu svrhu preporučujemo Vam zaključenje osiguranja za slučaj prekida putovanja.

7. Putne usluge

7.1. Vrsta i opseg ugovorom ugovorenih putnih usluga ravnaju se prema opisu putovanja i Općim uvjetima poslovanja pružatelja usluge.

7.2. Za pružanje putnih usluga odgovoran je isključivo pružatelj usluge.

8. Jamstvo i zastara

8.1. U slučaju rezervacije s plaćanjem punog iznosa na licu mjesta tvrtka ADRIALIN stupa u položaj posrednika putovanja. Ugovorni partner je pružatelj usluge na licu mjesta i odgovoran je za izvršenje ugovorom ugovorenih usluga. U tom pogledu tvrtka ADRIALIN jamči u okviru dužne pozornosti savjesnog trgovca samo za propisno posredovanje ovih usluga.

8.2. Ugovorno jamstvo tvrtke ADRIALIN kao posrednika prema Ugovoru o posredovanju ograničeno je za bilo kakve štete kupca koje nisu tjelesne ozljede na trostruki iznos cijene putovanja posredovanih usluga, ukoliko tvrtka ADRIALIN kupcu nije prouzročila štetu s namjerom ili iz grube nepažnje.

8.3. Molimo Vas da možebitne zahtjeve prema tvrtki ADRIALIN ostvarite odmah, odnosno najkasnije mjesec dana nakon završetka putovanja.

8.4. Zahtjevi za naknadu štete prema tvrtki ADRIALIN na temelju posredovanja putovanja koji ne počivaju na ugrožavanju života, tijela ili zdravlja, uključujući i ugovorne zahtjeve za naknadu pretrpljenih boli, a koji ne počivaju na povredi obveze tvrtke ADRIALIN iz nepažnje ili na povredi obveze zakonskog zastupnika ili pomoćnika u izvršenju tvrtke ADRIALIN s namjerom ili iz nepažnje ili na povredi obveze tvrtke Adrialin iz grube nepažnje ili na povredi obveze zakonskog zastupnika ili pomoćnika u izvršenju tvrtke Adrialin s namjerom ili iz grube nepažnje, zastarijevaju nakon godine dana. Inače vrijede zakonske odredbe o zastari.

8.5. Zahtjevi zbog izvršenja putnih usluga koje nije u skladu s ugovorom, moraju se postaviti pružatelju usluga u roku od mjesec dana nakon ugovorom predviđenog završetka.

9. Odredbe o ulasku u zemlju, propisi o cijepljenju i carini

9.1. Vi ste osobno odgovorni za pridržavanje svih odredbi o ulasku u zemlju, a koje su važne za realizaciju putovanja te propisa o cijepljenju i carini.

9.2. Molimo Vas da se pravovremeno informirate o odredbama koje vrijede za Vas. Za pružanje informacija o važećim odredbama o ulasku u zemlju odgovoran je organizator. Njemački će državljani osim toga u svezi s time naći informacije na mrežnoj stranici Ministavrstva vanjskih poslova (http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Laenderinformationen/SicherheitshinweiseA-Z-Laenderauswahlseite_node.html). Državljanima drugih država preporučamo da se pravovremeno raspitaju kod nadležnih veleposlanstava ili konzulata.

9.3. Ako se u svezi s time na ovim mrežnim stranicama mogu naći informacije, tvrtka ADRIALIN ne preuzima nikakvo jamstvo za potpunost i točnost podataka.

9.4. Svi gubitci, napose plaćanje troškova odustajanja od putovanja koji nastanu zbog nepridržavanja ovih propisa, idu na Vaš teret.

10. Zaštita podataka

Informacije u svezi sa sigurnošću podataka te o postupanju s vašim osobnim podacima možete naći u našoj Izjavi o zaštiti podataka.

11. Završne odredbe

11.1. Nevaljanost pojedinih odredbi Ugovora o smještaju ne utječe na valjanost ostalih odredbi ili Ugovora o posredovanju.

11.2. Kupac može tužiti tvrtku ADRIALIN samo u sjedištu tvrtke.

11.3. Za tužbe tvrtke ADRIALIN prema kupcima mjerodavno je prebivalište kupca. Za tužbe protiv kupaca, odnosno ugovornih partnera u Ugovoru o posredovanju, trgovaca, pravnih osoba javnog ili privatnog prava ili osoba koje svoje prebivalište ili uobičajeno boravište imaju u inozemstvu ili čije prebivalište ili uobičajeno boravište u trenutku podizanja tužbe nisu poznati, ugovara se sudska nadležnost suda u sjedištu tvrtke ADRIALIN.

11.4. Navedene odredbe ne vrijede
a) ako se ispostave drugi uvjeti u korist gosta iz internacinalnih odredbi koje nisu mogle biti uzete u obzir pri sklapanju ugovora.
b) ukoliko su odredbe i zakoni zemlje članice EU-a iz koje kupac dolazi povoljnije, ugovor podliježe odredbama zakona te članice.

Profesionalni pristup i kvaliteta

Opustite se kao tisuće drugih zadovoljnih gostiju...

tako bezbrižno

 • servis za vrijeme Vašeg putovanja
 • Jamstvo cijene
 • Tisuće zadovoljnih gostiju

GARANCIJA - 50 € POVOLJNIJE

Više informacija

Članstvo u sljedećim udrugama

 • Adrialin je član RDA-a
 • Adrialin je član DRV-a

Naši partneri

 • Adrialin je partner Hrvatske turističke zajednice

Sigurno plaćanje putem

 Bankovna doznaka i slijedeći načini plaćanja:
PayPal, Automatsko odbijanje, MasterCard, Visa, American Express

Adrialin širom svijeta

 • DE
 • AT
 • IT
 • CZ
 • HU
 • SK
 • GB
 • FR
 • NL
 • PL
 • HR
 • SI
 • DK
 • SE
 • NO
 • CH
 • RU
 • BE
 • DE
  • DE DE
  • AT AT
  • IT IT
  • CZ CZ
  • HU HU
  • SK SK
  • GB GB
  • FR FR
  • NL NL
  • PL PL
  • HR HR
  • SI SI
  • DK DK
  • SE SE
  • NO NO
  • CH CH
  • RU RU
  • BE BE