Turistička agencija Prijava

Puno hvala na Vašem interesu na suradnji s Adrialinom

Kao partner naše turističke agencije profitirate od atraktivnih provizija. Plaćanje se vrši putem direktnog inkasa kod klijenata. Da biste postali naš partner, molimo Vas da ispunite prijavnicu u potpunosti. U nastavku ćete emajlom primiti ugovor o zastupanju sa svim ostalim informacijama.

Prijavnicaagencijski ugovor
Podaci o tvrtki
Naziv sub-agencije
Vođenje ureda/Poslovanje
ulica i kućni broj
Dodatak adresi
Poštanski broj i mjesto
država
broj telefona
broj faxa
E-mail
porezni broj
Bankovni račun za isplatu provizije
vlasnik deviznog računa
Ime banke
IBAN
BIC
Koje sustave za rezervacije upotrebljavate?
Sustav(i) rezervacije
Narančasto označena polja su obavezna.