adrialin logo

Europska unija

Zajedno do fondova EU

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

OBAVIJEST O NABAVI - datum objave 30.05.2017

Obavijest o nabavi
Poziv s dokumentacijom za nadmetanje
Nacrt ugovora o nabavi

Naziv projekta: IZVRSNA HRVATSKA S IZVRSNIM ADRIALINOM


Korisnik projekta: Adrialin d.o.o., Lošinjska 6, 53270 Senj

O projektu

Projekt će Adrialinu omogućiti optimiziranje poslovnih procesa, integriranje poslovnih funkcija, učinkovitu organizaciju tijeka rada, promociju turizma putem elektroničkih medija, bolju informiranost klijenata i poboljšanje interakcije s klijentima te širenje na međunarodno tržište. Izvrsnost usluge je osnova na kojoj će se graditi rast poduzeća. Ovim projektom Adrialin želi unaprijediti svoje poslovanje ulaganjem u informacijske i komunikacijske tehnologije s ciljem širenja ponude, povećanja efikasnosti i konkurentnosti te zadržavanja postojećih i stvaranja novih radnih mjesta.

U sklopu projekta provest će se sljedeće aktivnosti:

 1. Razvoj kapaciteta za neovisno poslovanje na međunarodnom tržištu
  1. Implementacija sustava za turistička putovanja
 2. Promidžba i vidljivost
  1. Grafičke usluge
  2. Izrada promotivnog spota
  3. Emitiranje spota na nacionalnoj TV
 3. Upravljanje projektom i administracija
  1. Vođenje projekta i administracija
  2. Priprema i provođenje postupaka nabave
  3. Financijska revizija projekta

Ciljevi i rezultati projekta

Opći cilj projekta je unapređenje ekonomske uspješnosti malog i srednjeg poduzetništva u područjima s razvojnim posebnostima Hrvatske. Ovaj projekt će omogućiti uspješno i održivo poslovanje poduzeća Adrialin u Senju kroz povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poduzeća, te širenje na međunarodno tržište, što će u konačnici doprinijeti i razvoju malog i srednjeg poduzetništva u područjima s razvojnim posebnostima Hrvatske. Ovim projektom se potiče i razvoj informacijskog društva u Hrvatskoj.

Specifični cilj projekta je povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poduzeća Adrialin na nacionalnom i međunarodnom tržištu uz zadržavanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta, uvođenjem novog IKT sustava, što će omogućiti optimiziranje poslovnih procesa, integriranje poslovnih funkcija, učinkovitu organizaciju tijeka rada, promociju turizma putem elektroničkih medija, bolju informiranost klijenata i poboljšanje interakcije s klijentima. Potporom iz EU fonda osigurat će se dodana vrijednost u opsegu, kvaliteti aktivnosti i u pogledu vremena potrebnog za ostvarenje cilja ovog projekta.

Očekivani rezultati projekta

 1. Povećani prihod od prodaje za 65% u 2019. godini u odnosu na 2015. godinu
 2. Sačuvano 21 radno mjesto
 3. 5 novih radnih mjesta u 2019. godini

Vrijednost projekta

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.580.000,00 kuna. Projekt sufinancira Europska unija iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu 1.422.000,00 kuna, odnosno 90% ukupne vrijednosti projekta

Razdoblje provedbe projekta

Razdoblje provedbe projekta je od 15.01.2017. do 15.09.2017. godine.

Kontakt osoba za više informacija

Voditelj projekta je Snježana Krmpotić, član uprave Adrialin d.o.o.

Kontakt:

info@adrialin.hr


www.strukturnifondovi.hr


www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Adrialin d.o.o.